Kommunens arbete kring motorträffar

Under 2020 hölls det vid flera tillfällen ”spontana” motorträffar där unga samlas i Tidaholm. De som varit på plats har uppskattat träffarna men det finns de som har upplevt störningar i samband med dem. Så här arbetar kommunen kring motorträffarna.

Tidaholms kommun arbetar för att ge unga med olika intressen förutsättningar till en aktiv fritid. Kommunen vill också minska risken för att unga hamnar i otrygga situationer och säkerställa att alla upplever Tidaholm som en lugn och trygg plats.

Kommunens arbete kring motorträffarna utgår därför ifrån flera perspektiv. Vi vill stötta ungdomar med motorintresse och minska störningar, så som hög musik vid sena tider och skadegörelse.

Kommunens arbete sker i samverkan med polisen, civilsamhället, andra kommuner och ungdomar själva.

Dialog med ungdomar

Dialogtillfällen har ordnats med ungdomar i syfte att förbättra förutsättningarna för dem att utöva sitt fritidsintresse utan att det leder till störningar eller otrygga situationer. Kommunen är mån om att ta del av ungas idéer och har tagit fram en enkät till unga med motorintresse där den som vill kan ge sina tankar om hur arbetet kan förbättras.

Ökad vuxennärvaro

Det har också skickats ut information till föräldrar kring motorträffarna för att ge vuxna ett underlag att prata om med sina ungdomar. Informationen har skickats till vårdnadshavare till barn på högstadiet och gymnasiet. Förhoppningen med utskicket är att få fler att prata hemma om motorträffarna och vad som händer där.

Kommunen ser också över möjligheterna till att öka vuxennärvaron i samband med motorträffarna.

Samverkan kring ordningsfrågor

Det pågår samverkan kring ordningsfrågor både inom kommunen och i samarbete med bland andra polisen. Olika alternativ ses över, men tyvärr finns inga enkla lösningar för att komma till rätta med störningarna.

Arbetet framåt

Tidaholms kommun kommer att fortsätta att arbeta med frågan. När den enkät som just nu pågår är genomförd kommer vi att besluta hur arbetet går vidare. Mer information i frågan kommer. Har du förslag på åtgärder som du tycker att kommunen bör överväga eller andra åsikter du vill framföra är du välkommen att höra av dig.

Kommunens arbetsgrupp består av, Malin Gustafsson (folkhälsostrateg), Daniel Andersson (fritidssamordnare), Marcus Boström (enhetschef samhällsbyggnad), Jessica Karlsson (rektor Hellidsskolan) och Mari Larsson (socialsekreterare)

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se