Du kan vara en av dem som ska svara på enkäten Hälsa på lika vilkor?

Hur mår befolkningen i Västra Götaland under pandemin? I vår får nästan 70 000 personer som bor i Västra Götaland enkäten ”Hälsa på lika villkor?” hem i brevlådan.

Undersökningen är framtagen av Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten. Ett extra urval har gjorts av den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin. Om du är utvald att besvara enkäten kan du göra en insats både för dig själv och andra. ”Hälsa på lika villkor?” ger politikerna ett bra underlag kring hur vi som bor i Västra Götaland mår. Genom den kunskapen fattar de beslut som rör din och andras hälsa.

  • Syftet med enkäten ”Hälsa på lika villkor” är att ta reda på hur människorna i Västra Götaland mår samt att kunna följa förändringar i hälsa över tid.
  • Genom enkäten kan vi också se om det finns skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika grupper i samhället.
  • Med hjälp av resultaten från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

”Hälsa på lika villkor?” skickas ut i februari 2020 och avslutas i maj.

Mer information hittar du hos Folkhälsomyndigheten. Svara på enkäten antingen på webben eller i pappersform. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se