Vårdnadshavare får önska placering för femåringar

Bar i ring med händerna ihop i mitten

I höstas började ungefär hälften av kommunens femåringar i särskilda femårsgrupper med lokaler på Rosenbergs- respektive Forsenskolan. Nu har vårdnadshavare till nästa års femåringar möjlighet att önska om de vill ha plats i en femårsgrupp till hösten 2021.

Till hösten kommer cirka 70 femåringar som har en placering i kommunal förskola i Tidaholm, att ha sin förskola lokaliserad på antingen Forsen- eller Rosenbergsskolan. Ungefär 70 barn kommer att gå kvar på de förskolor de går idag.

Anledningen till att vissa femåringar kommer att ha sin förskoleplacering i skolornas lokaler är för att göra plats för det ökande antalet yngre barn som behöver förskoleplats. Då det finns utrymme i skollokaler har dessa anpassats för förskolans behov.

Barnen ska inte börja i skolan men de kommer att dela lokaler med skolan och det är förskoleverksamhet som kommer att bedrivas.

Under vecka 6 kommer du som är vårdnadshavare få ett brev hem i din brevlåda med en blankett där du har möjlighet att göra en önskan om vilken femårsgrupp du vill att ditt barn ska ingå i eller om du önskar att ditt barn stannar kvar på nuvarande förskola.

Blanketten ska vara barn- och utbildningskontoret tillhanda senast den 2021-02-26.

Kontakt

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: barnomsorg@tidaholm.se