Växelvis fjärr- och distansundervisning för årskurs 7 och årskurs 8 på Hellidsskolan

Årskurs 7 och årskurs 8 på Hellidsskolan kommer från den 25 januari att ha växelvis fjärr- och distansundervisning. Detta med anledning av den pågående pandemin och för att förhindra situationer där det kan skapas trängsel.

Den 18 januari meddelade Smittskydd Västra Götaland att de inte längre rekommenderar en generell distansundervisning för högstadiet utan uppmanar skolornas huvudmän att göra det möjligt att hålla avstånd på annat sätt. Detta kan till exempel ske genom att glesa på eleverna lokalmässigt eller via någon form av partiell distansundervisning.

Mot bakgrund av detta kommer därför årskurs 7 och årskurs 8 på Hellidsskolan att ha växelvis fjärr- och distansundervisning från den 25 januari.

Följande grupper/elever kommer enbart ha närundervisning och omfattas inte av fjärr- och distansundervisning:

  • Elever i årskurs 9
  • Elever i särskolan klass 7:9-2
  • Elever med fast plats i skolans Flexgrupp
  • Enskilda elever som via elevhälsan erbjuds närundervisning
  • Drivhuset

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502-60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se