Rudbecksgymnasiet bedriver växelvis fjärr- och distansundervisning för eleverna

Från och med måndag den 25 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolorna gradvis återgår till undervisning på plats i skolornas lokaler. Detta bör ske genom delvis fjärr- och distansundervisning.

Rudbecksgymnasiet kommer därför att bedriva växelvis fjärr- och distansundervisning mellan den 25 januari till den 26 februari. Årskurserna får växelvis undervisning på skolan respektive fjärr- och distansundervisning, varannan vecka under perioden.

Följande grupper/elever omfattas inte av fjärr- och distansundervisning:

  • Specialklasser
  • Introduktionsprogram, såvida inte rektor bedömt i det enskilda fallet att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen genom fjärr- eller distansundervisning.
  • Elever som har arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

Elever kan komma att undantas från fjärr- och distansundervisningen varannan vecka vid:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • examinationer
  • elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning, exempelvis elever i behov av särskilt stöd.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502-60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se