Enkät - Hur påverkas anhöriga omsorgsgivares hälsa och livssituation i pandemitid?

Covid-19 pandemin har stor påverkan på hela vårt samhälle. En grupp som påverkas är anhöriga, personer i alla åldrar som ger vård, hjälp och stöd till en närstående.

Syftet med enkäten är att kartlägga hur COVID-19 pandemin har påverkat anhöriga omsorgsgivares hälsa och livssituation och att samla in deras åsikter och rekommendationer om hur man bättre kan stödja anhöriga under denna och framtida pandemier.

Det tar cirka 20 minuter att besvara enkäten. Enkäten riktar sig till alla vuxna, 18 år och äldre som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som kan vara en familjemedlem, vän, granne eller kollega på grund av dennes sjukdom, funktionsnedsättning, svaghet eller ålderdom.

Välkommen att delta genom att besvara enkäten senast den 31 januari.

Kontakt

Anhörigsamordnare

 

Telefon: 0502-60 60 64 30 eller 60 64 21

E-post: omvardnadsforvaltningen@tidaholm.se