Tidaholm har fyra nya klimatlöften

Text: Kommunernas klimatlöften

Tidaholms kommun har antagit fyra klimatlöften. Ambitionen är att kommunen ska minska klimatpåverkan genom minskade utsläpp och högre krav kring låg klimatpåverkan vid upphandlingar och inköp.

Tidaholms kommun har sedan tidigare undertecknat ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och därmed ställt sig bakom det regionala klimatmålet om att regionen ska vara en fossiloberoende region 2030. Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kommunernas klimatlöften är en satsning inom Klimat 2030.

- Genom klimatlöftena får vi konkreta mål att arbeta mot på vår väg mot att bli ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. De fyra klimatlöftena som antagits i Tidaholm kommer att påverka kommunens arbete under 2021 och är en del i kommunens arbete med hållbarhetsfrågor, säger kommunalråd Anna-Karin Skatt.

Tidaholms kommun har under 2020 antagit fyra klimatlöften.

  1. Vi ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal. Det innebär att kommunen ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Kommunen ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning
  2. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar. Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta och ställer krav i minst tre upphandlingar under 2021.
  3. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar. Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna byggnader/lokaler.
  4. Vi har arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget. Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för en årlig utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med kommunens egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en utsläppsminskningstakt om 16 procent per år.

Kontakt

Peter Lann

Enhetschef Hållbar utveckling

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se