Kommunfullmäktige genomförs digitalt 30/11

ordförandeklubba

På måndag kommer kommunfullmäktige i Tidaholm att ha sitt första digitala sammanträde.

Under hela hösten har kommunfullmäktige sammanträtt i en annan lokal än vanligt för att det ska gå att hålla större avstånd mellan ledamöter. Nu, när smittläget är mycket allvarligt i hela Skaraborg, har presidiet beslutat att ta nästa steg. På måndagens möte kommer därför endast ett fåtal personer vara på plats i lokalen för mötet, övriga ledamöter är med digitalt.

Mötet kommer som vanligt att webbsändas så att alla som önskar kan ta del av det.

- Budskapet från regeringen är tydligt - alla måste ta sitt ansvar och minimera risken för smittspridning. Samtidigt måste demokratin fungera även i en pandemi. Vi har testat under hösten med digitala möten i nämnder och styrelser och det har fungerat väl. Nu är vi redo att testa att genomföra fullmäktige digitalt, säger Erik Ezelius, kommunfullmäktiges ordförande.

Under året har alla kommunens nämnder gått över till att ha digitala möten. Allt politiskt arbete har på så sätt kunnat fortsätta trots pandemin. Måndagens möte blir det första digitala politiska mötet med riktigt många ledamöter när hela 41 ledamöter och 26 ersättare ska sammanträda.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. På grund av läget med den ökade smittspridningen i samhället rekommenderar kommunen just nu alla som vill följa mötet att göra det via webben. Länk till sändningen finns på tidaholm.se innan mötet startar kl. 18 måndagen den 30 november.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se