Bekräftad smitta i omvårdnadsförvaltningens verksamhet

Det finns nu bekräftade fall av Covid-19 kopplade till omvårdnadsförvaltningen i Tidaholms kommun.

Personer med koppling till Solviks äldreboende, hemvården samt LSS-verksamheten har bekräftats smittade av Covid-19.

- Vi tar situationen på stort allvar. Vi arbetar utifrån våra rutiner och har en nära samverkan med regionens smittskydd, säger Maria Olsson, Socialchef.

Tidaholms kommun avråder från alla icke nödvändiga besök på särskilda boenden med anledning av den ökade smittspridningen i samhället. Kommunen uppmanar alla medborgare att ta ansvar och följa de råd och rekommendationer som finns för att hålla smittspridningen nere. Se statistik från Västra Götalandlänk till annan webbplats för mer information kring läget i regionen.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se