Flytten av Lindängen skjuts fram pga. pandemin

Omvårdnadsförvaltningen har beslutat att skjuta fram flytten av Lindängen med anledning av den kraftiga ökningen av Covid-19 i samhället och de skärpta allmänna råden från regionen och Folkhälsomyndigheten. Kommunen har fattat beslutet i samråd med smittskydd på Västra Götalandsregionen.

Enligt den nya tidsplanen kommer flytten istället att ske i februari.

Boende och personal har fått information under onsdagen och brev kommer nu att skickas till anhöriga och gode män.

Kontakt

Maria Olsson

Socialchef

Telefon: 0502-60 64 01

E-post: maria.olsson@tidaholm.se