Idag blir tillgänglighet på webben ett lagkrav

Den 23 september 2020 blir tillgänglighet på webben ett lagkrav. I Tidaholms kommun har vi arbetat med tillgänglighet länge och jobbar ständigt på att bli ännu bättre. Har du synpunkter på vår tillgänglighet? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!

Tillgänglighet handlar om att alla, oavsett funktionsvariationer eller andra förutsättningar, ska kunna ta del av kommunens information. Vi arbetar ständigt på att göra vår webbplats, tidaholm.se, bättre och där är arbetet med att öka tillgängligheten viktig.

Tidaholms kommun omfattas, tillsammans med alla svenska myndigheter, av det internationella Web Content Accessibility Guidelines, på svenska Webbtillgänglighetsdirektivet. Idag, den 23 september 2020 blir det ett lagkrav att följa de riktlinjer som finns.

Kommunens webbplats lever upp till nästan alla krav och en fullständig redogörelse hittar du i vår tillgänglighetsredogörelse. En länk till denna hittar du också i informationen längst ner på vår sida.

Har du synpunkter? Välkommen att höra av dig!

Vi vill gärna veta vad du tycker om vår webbplats, särskilt om du upplever tillgänglighetsproblem. Välkommen att ta kontakt med oss för att berätta hur vi kan bli bättre!

Tillsynsmyndighet

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är tillsynsmyndighet och ska säkerställa att svenska myndigheter lever upp till kraven i lagstiftningen. Om du har synpunkter på myndigheters webbplatser bör du först ta direktkontakt med den berörda myndigheten. Om du inte upplever att du får den hjälp du efterfrågar kan du kontakta DIGG för att anmäla bristande tillgänglighet Länk till annan webbplats..

Kontakt

Miranda Bergsten

Kommunikationsstrateg

Telefon: 0502-60 60 32

E-post: miranda.bergsten@tidaholm.se