Besök på äldreboenden – nya regler kommer inom kort

Regeringen har beslutat att ta bort besöksförbudet från och med den 1 oktober. I Tidaholm ser vi nu över hur vi ska öppna våra boenden för besök på ett säkert sätt.

Det är fortfarande lika viktigt att ingen smitta kommer in på våra äldreboenden. Att besöksförbudet hävs innebär att ansvaret för att upprätta regler och rutiner kring besök återgår till de som är ansvariga för verksamheten, i Tidaholms fall kommunen. Vi kommer nu att se över hur kommunens verksamheter kommer att arbeta från och med oktober, utifrån rekommendationer från bland annat Folkhälsomyndigheten.

Uppdatering 25/9

Nationella myndigheter har fortfarande inte kommunicerat sina rekommendationer. Förberedelser pågår lokalt men innan vi har fått ta del av rekommendationerna kan vi inte informera om vad som kommer att gälla i Tidaholm. Vi beklagar att informationen dröjer.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se