Individ- och familjeomsorgens brukarundersökning 2020

14 september till 6 november ger individ- och familjeomsorgen möjlighet till dig som klient att berätta vad du tycker om verksamheten.

Enkätundersökningen ingår i Sveriges kommuner och regioners nationella brukarundersökning och genomförs i fyra kategorier:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Social barn- och ungdomsvård: Ungdomar över 13
  • Social barn- och ungdomsvård: Vårdnadshavare

Undersökningen är helt anonym.

När det gäller ekonomiskt bistånd kommer alla som söker ekonomiskt bistånd under perioden erbjudas att fylla i en enkät. När det gäller de övriga enkäterna kommer alla som träffar eller har distansmöte med handläggare på socialkontoret under perioden erbjudas att fylla i en enkät (undantaget nybesök).

Vid möte på kontoret finns det en låst låda i väntrummet som du kan lägga ditt enkätsvar i. Vid möte på distans skickar din handläggare ut en enkät tillsammans med ett svarskuvert.

Undersökningsperioden startar måndag den 14 september och avslutas fredagen den 6 november.

Resultatet publiceras den 14 december i databasen för kommuner och regioner Kolada. I Kolada kan du jämföra Tidaholms kommuns resultat med andra kommuner.

Kontakt

Socialkontoret

Telefon: 0502-60 60 20

E-post: socialforvaltningen@tidaholm.se