Digital inlämning av blanketter -IST Medgivande för förskola och skola i Tidaholm

Från och med höstterminen 2020 kommer pappersblanketterna ”Kontaktuppgifter” och ”Samtyckesblankett för behandling av namn, bild och rörlig bild avseende barn/elever i förskolan/skolans verksamhet” att ersättas av digitala medgivanden.

Genom att lämna uppgifter digitalt via IST Medgivande får vårdnadshavare och personal inom förvaltningen färre pappersblanketter att hantera i samband med terminsstart. Information om hur man går tillväga för att ta emot och uppdaterar medgivanden hittar du här.

Kontakt

Eva Karlsson

IT-samordnare

Telefon: 0502-60 63 30

eva.c.karlsson@tidaholm.se

Johanna Ljungqvist

Rektor Forsenskolan

Telefon: 0502-60 61 31

johanna.ljungqvist@tidaholm.se