Funderar du på solceller?

Solcellspaneler monterade på ladugårdstak

Solcellstödet i sin nuvarande form kommer att tas bort den 7 juli 2020. Det kommer sannolikt att finnas solcellsstöd även i framtiden, men då är det först från 2021 och i en annan form. För de som redan har sökt solcellsstödet är slutdatumet för att ha installerat solceller flyttat till den 30 juni 2021.

Det nuvarande stödet utbetalas så länge avsatta medel finns kvar och täcker 20 procent av den totala kostnaden (installation och material), det går också att använda sig av ett rotavdrag som alternativ, men det ger schablonmässigt endast cirka 9 procent av kostnaden i stöd.

Exakt hur det nya stödet, som troligtvis träder i kraft 2021, kommer att se ut vet vi inte, men det har varit diskussioner om ett stöd som täcker 15 procent av kostnaden för installation av solceller.

Har du frågor eller funderingar, eller vill ha hjälp med att göra en snabb ansökan om stödet, kontakta då kommunens energirådgivare

Kontakt

Thomas Bengtsson

Energi- och klimatrådgivare

Telefon: 0705-31 03 24

E-post: energiradgivare@tidaholm.se

Besök bokas per telefon eller e-post