Nu kan boende på äldreboenden ta emot besök ute under särskilda former

I veckan kommer de första besöken på äldreboenden sedan besöksförbudet trädde i kraft att äga rum. Ett undantag i besöksförbudet gör att äldre och deras nära och kära kan träffas under ordnade former utomhus vid bokade besök.

Från och med tisdag den 2 juni är du som är anhörig välkommen att ringa tel. 60 64 21 mellan kl. 8-9.30 på vardagar för att boka en tid för besök. Är du osäker på om ett besök är lämpligt så rådgör med personalen på din anhörigs boende.

Eftersom det är många anhöriga som är angelägna om att få komma bokas alla besök i förväg. Vi förstår att längtan är stor för många men säkerheten går först och det finns begränsat med mötestider att boka.

Så går mötet till

Besöken görs i anslutning till respektive boende. Ett besök varar i 30 minuter och genomförs på vardagar. Under mötet sitter den boende och den anhöriga på varsin sida om ett bord som är cirka två meter långt. Kommunen har valt ett tryggt avstånd framför exempelvis skärmar i plexiglas. Mötesplatsen rengörs mellan alla besök.

Följande regler finns vid besöken

  • Max två anhöriga, alla besökare ska vara över 15 år
  • Ingen får ha några som helst sjukdoms- eller förkylningssymtom
  • Avståndet på två meter ska hållas hela mötet
  • En mötesvärd finns med på avstånd under mötet

Besöken kommer att kunna arrangeras från och med nu till den 18 juni, ambitionen är att kunna fortsätta erbjuda besökstider även under sommaren men organisationen för det är ännu inte klar.

Avrådan från långväga besökande

Vi har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridning och en av de rekommendationer som finns i landet är en generell avrådan mot längre resor. För anhöriga som bor längre bort än rekommendationerna säger är lämpligt att åka finns givetvis fortfarande möjligheten att ha regelbunden kontakt via telefon och videosamtal.

Vädjan om att respektera besöksförbudet

Besöken som nu ordnas utomhus är ett undantag från reglerna om besöksförbud och kan bara erbjudas i de fall det är till fördel för den boende. Det är fortfarande inte tillåtet att komma in på äldreboenden, komma fram till boende som är utomhus eller att prata genom öppna fönster. Om en boende har utsatts för smittorisk måste personalen överväga att hålla personen i karantän, åtskild från andra, under en tid.

För våra äldres skull ber Tidaholms kommun om allas hjälp att skydda våra äldre från att smittas: Respektera regler och rekommendationer.

Kontakt

Bokning av besök

Telefon: 0502-60 64 21

Telefontid: kl. 8-9.30 på vardagar