Snart möjligt att besöka äldreboenden under särskilda former

Kontakt med nära och kära är viktig och det är påfrestande för anhöriga och boende på äldreboenden att inte kunna träffas. Eftersom Folkhälsomyndigheten nu öppnar för att man ska kunna besöka äldre utomhus planerar Tidaholms kommun att snart kunna välkomna anhöriga – under särskilda former.

Tidaholms kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut kring besöksförbudet på äldreboenden. Rekommendationerna har nyligen öppnat för att man ska kunna besöka sina anhöriga på äldreboenden utomhus, under ordnade former. Kommunen arbetar för att hitta en lösning för detta och räknar med att inom kort kunna välkomna anhöriga.

- För oss är hälsan för våra äldre vår högsta prioritet och alla i vår verksamhet arbetar hårt för att skydda dem från smitta. Samtidigt har besöksförbudet varit jobbigt både för våra äldre och för många anhöriga. Vi är glada över att det nu öppnas för en möjlighet till besök, men måste samtidigt säkerställa att det inte finns risk för smittspridning i samband med besök, säger Anna-Lena Skatt, omvårdnadschef.

Hur besöken ska gå till är ännu inte helt klart. Det kommer dock att ske utomhus och kräva en distans mellan besökare och boende. I grunden råder fortfarande besöksförbud på alla kommunens särskilda boenden.

- Vi hoppas att anhöriga är lika glada som vi för att möjligheten att ordna detta nu finns. Samtidigt ber vi om fortsatt förståelse för att allt inte är som vanligt. Även om vi kan börja öppna för besök kommer det att vara under speciella former och i begränsad omfattning för att säkerställa att det sker på ett tryggt sätt och för att personalen ska kunna hantera det extraarbete som uppstår, säger Anna-Lena Skatt.

Mer information kring möjligheten att besöka äldreboenden kommer inom kort.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se