Skolfrånvaro under coronapandemin

Hälsning till vårdnadshavare till elever i Tidaholms skolor från barn- och utbildningsnämnden:

Först och främst vill vi tacka för att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma när man är sjuk, även om det bara är milda symptom. Genom att alla gör det kan både elever och personal som är friska få hålla sig friska. Vi upplever att alla hjälps åt och gör sitt bästa för att skapa goda förutsättningar att undvika smittspridning i våra skolor.

Elever som är hemma med symtom en längre tid kan få hemuppgifter att arbeta med. Vi har dock en begränsad möjlighet att tillhandahålla distansundervisning för elever. Att undervisa i både skola och på distans i alla ämnen skulle medföra ett ohållbart dubbelarbete för våra lärare.

Vi vill mot denna bakgrund också understryka att skolplikten gäller även nu. Friska elever ska vara i skolan som vanligt. Det är inte tillåtet att hålla elever hemma i förebyggande syfte, för att undvika risk för smittspridning, och vi har inte möjlighet att distansundervisa elever som hålls hemma på detta vis. Smittspridningen i vårt samhälle har pågått en längre tid och ser ut att fortsätta ett tag till. Elever som hålls hemma utan att vara sjuka under lång tid kommer att missa viktig undervisning i skolan. Barn- och utbildningsnämnden har en skyldighet att se till att samtliga barn uppfyller sin skolplikt. Den skyldigheten kvarstår trots rådande situation i samhället. Om enskilda vårdnadshavare inte låter friska elever vara i skolan måste nämnden vidta åtgärder.

Vår uppmaning är därför att vi alla fortsätter att hjälpas åt för att tillse både en minskad smittspridning och en fortsatt ordinarie skolgång för alla friska elever. Detta gör vi genom att elever med sjukdomssymptom stannar hemma och genom att samtliga friska elever kommer till skolan. Vid längre frånvaro kan sjukintyg behöva efterfrågas.

Tänk också på att det är viktigt att du som hämtar eller lämnar på skola/fritids är fri från sjukdomssymptom. Om du är snuvig, hostar eller har liknande förkylningssymptom vill vi att du stannar utanför skolan och istället kontaktar personal för att ordna med hämtning/lämning av ditt friska barn.

Om du har frågor angående denna information är du välkommen att kontakta rektor på ditt barns skola.

Lena Andersson, ordförande barn- och utbildningsnämnden
Krister Rohman, vice ordförande barn- och utbildningsnämnden
Anneli Alm, skolchef

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502-60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se