Besked kring feriepraktik 2020

Ung tjej målar räcke med röd färg

Alla som sökt feriepraktik i Tidaholms kommun sommaren 2020 kommer att erbjudas en plats. På grund av pandemin kommer många dock att få en annan plats en den man sökt då vissa arbetsplatser inte kan ta emot feriepraktikanter.

- Det känns jättebra att kunna erbjuda alla som sökt en plats, även om det inte blir där man hade tänkt sig. Vi vill rikta ett stort tack till alla som ökat antalet man tar emot och till de nya arbetsplatser som tillkommit, säger Thina Lindberg enhetschef, arbetsmarknadsenheten.

Kommunen kommer att erbjuda feriepraktikplatser inom samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- & fritidsförvaltningen samt i föreningar. Till de tre utannonserade perioderna läggs också ytterligare en praktikperiod: Period 4, v. 31-32 (27/7-7/8).

Besked om plats

Elever som sökt plats kommer att få besked om antagning den 25 maj och måste tacka ja senast fredagen den 29 maj.

Eftersom utbudet av platser förändrats kommer många inte att erbjudas den plats man önskat, alla som sökt kommer dock att erbjudas en plats.

Förändringar på grund av coronapandemin

Med anledning av nuvarande situation med smittspridning avseende covid-19 föreligger tydliga begränsningar i form av förbud att låta minderåriga att utföra arbete som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (Covid-19).

Enligt 11 § Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter, AFS 2012:3 samt 2018:8 är det förbjudet för arbetsgivare och uppdragsgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (Covid-19).

Med anledning till rådande situation och förtydligande från SKR är att ”mikrobiologiska arbetsmiljörisker med risk för kontakt med smitta finns i såväl sjukvården som äldreomsorg, funktionshinderområdet och förskolan, 1-5 år”. Inom dessa verksamheter är det alltså inte tillåtet att ta in minderåriga och därför erbjuds inte platser på dessa arbetsplatser sommaren 2020.

Kontakt

Thina Lindberg

Enhetschef, arbetsmarknadsenheten

Telefon: 0502-60 63 43

E-post: thina.lindberg@tidaholm.se