Kommunstyrelsen föreslår att investeringar stoppas på grund av den ekonomiska situationen

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att dra i handbromsen för alla investeringar. Syftet är stoppa alla investeringar som är möjliga att stoppa, för att sedan titta på konsekvenserna och ta ett övergripande ekonomiskt grepp om situationen.

Skrivelse från kommunstyrelsens arbetsutskott:

Vi hade en tuff ekonomisk situation innan pandemin och nu ser vi att de ekonomiska effekterna som väntas är så omfattande att det inte finns någon annan möjlighet.

Kommun måste hålla sig inom sina ekonomiska ramar – precis som företag eller hushåll. För att kunna upprätthålla en god service inom vår kärnverksamhet måste vi se över alla utgifter. Kommunstyrelsen har ansvar för att föreslå kommunfullmäktige vilka investeringar som ska genomföras och har därför beslutat föreslå att stoppa alla investeringar som kan stoppas. Nästa steg är att se över konsekvenserna av att skjuta upp eller avbryta investeringarna.

Det tuffare ekonomiska läget kommer också att innebära att alla nämnder kommer att behöva se över sina utgifter ännu en gång. Att fortsätta som tidigare är inget alternativ – någonstans måste pengar sparas.

Att komma med dessa tuffa besked i tider som redan är fyllda av oro är mycket svårt. Men vi politiker måste ta ansvar inte bara när det är goda tider utan också i svåra stunder. Regeringen har varit tydlig med att kostnader som direkt handlar om att bekämpa pandemin kommer att bäras av staten. Det är vi tacksamma för och vi gör allt vi kan för att bekämpa och begränsa smittspridning. Samtidigt måste vi hantera andra effekter av pandemin och den ekonomiska tillbakagången är en av dem.

Anna-Karin Skatt (S)

Runo Johansson (L)

Lena Andersson (S)

Hajrudin Abdihodzic (V)

Ambjörn Lennartsson (M)

Kontakt

Anna-Karin Skatt (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 0502-60 60 49

E-post: anna-karin.skatt@tidaholm.se


Runo Johansson (L)

Kommunstyrelsens vice ordförande

Telefon: 0502-60 60 50

E-post: runo.johansson@tidaholm.se