Tidaholms kommun lämnar inte ut information om individer som smittas av coronaviruset

Tidaholms kommun följer patientsekretessen och övriga sekretessbestämmelser. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om enskilda individer inom kommunens verksamheter.

Vi har en konstaterad allmän smittspridning av coronaviruset i Sverige. Det finns också bekräftat smittade i vår kommun. Smittskyddet i Västra Götaland presenterar veckovis antalet smittade per kommun i länet, statistik finns på VGR:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Kommunen får utöver detta inte information från sjukvården om hur många eller vilka som är smittade om det inte är information som vi behöver för att en verksamhet ska kunna vidta åtgärder.

I de fall vi får information om enskilda som är smittade så gäller patientsekretessen och övriga sekretessbestämmelser. Dessa bestämmelser är till för att skydda enskilda individer och gör att kommunen inte får berätta något om personens hälsotillstånd.* Vår personal kan med andra ord varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten.

Om vi får information om smitta inom en kommunal verksamhet så vidtas åtgärder. Det kommer inte att ges någon allmän information om inte smittskyddsläkare bedömer att information ska ges.

Vi förstår att det finns en oro och en önskan om att få information. Eftersom det finns en allmän smittspridning kan dock ingen svara på var smitta finns och inte. Vårt råd är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vara försiktig överallt i kontakt med andra människor.

Sekretess inom omvårdnads­förvaltningen

Kommunen får frågor om att lämna ut uppgifter kring smitta inom omvårdnadsförvaltningens verksamheter.* Vi kan bekräfta att vi har haft fall av Covid-19. Vi kan också bekräfta att vi haft dödsfall i sjukdomen och att det finns de som har friskförklarats från den.

Med hänsyn till den enskildas rätt till sekretess har kommunen inte lämnat ut uppgifter som rör antal avlidna eller uppgifter kopplade till särskilda enheter.

Var källkritisk

Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

* Inom omvårdnadsförvaltningens verksamheter där man löpande har kontakt med anhöriga informeras dessa, precis som alltid, kring alla förändringar i den berördas hälsotillstånd.

Kontakt

Jenny Beckman

Kommunjurist

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se