Utökad biblioteksservice med anledning av covid-19

Tidaholms Stadsbibliotek har öppet som vanligt under covid-19! Under rådande förhållanden vill Tidaholms stadsbibliotek erbjuda så god service som möjligt och förenkla för låntagare. Låneregler har ändrats och biblioteket erbjuder kompletterande service i form av hemkörning, hemsändning och hämtpåsar.

Under covid-19 ändras bibliotekets låneregler tillfälligt. Ingen övertidsavgift tas ut på böcker, tidningar, ljudböcker och övriga medier på Tidaholms stadsbibliotek. Gränsen för max antal omlån på medier tas tillfälligt bort. Maxantalet lån i veckan för e-böcker utökas till tre lån istället för två.

Om du är sjuk eller över 70 år erbjuder biblioteket hemkörning av reserverade böcker och medier om du bor i närområdet. Om du bor utanför Tidaholm skickas böcker och medier per post.

Om du är sjuk eller över 70 år och bor i Tidaholms kommun erbjuder biblioteket hemsändning av bokpaket med upp till fem böcker.

För alla erbjuder biblioteket möjligheten att bibliotekspersonalen plockar ihop böcker i en hämtpåse som sedan kan hämtas i biblioteket eller på trappan utanför.

Kontakt

Tidaholms stadsbibliotek

Telefon: 0502-60 61 87

E-post: biblioteket@tidaholm.se