Samhällsviktig verksamhet – så fungerar det vid en eventuell stängning av förskola/skola

I dagsläget finns det inga beslut eller planer på att stänga grundskolor eller förskolor. Tidaholms kommun förbereder ändå för en eventuell framtida stängning och det behöver du som vårdnadshavare och arbetsgivare också göra.

Om en grundskola eller förskola behöver stänga så kommer det att finnas möjlighet för vårdnadshavare som arbetar med att upprätthålla samhällsviktig verksamhet att fortsatt få barnomsorg.

I de fall där det finns två vårdnadshavare krävs att båda har den typen av uppgift för att barnomsorg ska beviljas. Har bara en av vårdnadshavarna en samhällsviktig uppgift ska den andra vårdnadshavaren vara hemma med barnet.

Vårdnadshavare – förbered såhär

Du som vårdnadshavare bör ta reda på om du deltar i samhällsviktigverksamhet. Ha en dialog med din arbetsgivare för att få veta om du behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid en eventuell stängning av grundskola/förskola. Du behöver inte meddela förskola/skola något än.

Arbetsgivare - förbered såhär

Du som arbetsgivare ska göra en bedömning av om du bedriver samhällsviktig verksamhet enligt MSB:s föreskrifter. Om du gör det behöver du identifiera vilken personal du behöver för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten. För en dialog med arbetstagare kring om denne behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Vad händer om en förskola/skola ska stänga?

Om det beslutas att en grundskola eller förskola ska stänga ska du som har behov av barnomsorg på grund av att samtliga vårdnadshavarna arbetar inom samhällsviktig verksamhet kontakta ansvarig rektor.

Mer information

Mer information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Kontakt

Anneli Alm

Skolchef

Telefon: 0502-60 61 03

E-post: anneli.alm@tidaholm.se