Information om ansökan om föreningsbidrag från social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden delar inte ut föreningsbidrag för år 2020.

Social- och omvårdnadsnämnden har i budgeten för år 2020 inte budgeterat några medel för föreningsbidrag. Det finns därför ingen möjlighet för föreningar att ansöka om föreningsbidrag för år 2020 hos social- och omvårdnadsnämnden.

Kontakt

Henrik Lennartsson

Nämndsekreterare

Telefon: 0502-60 62 22