Coronavirus: Information från förskolor och skolor

Information om covid-19 från förskolor och skolor

Tidaholms kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Nedan kan du läsa mer om hur dessa påverkar skolor och förskolor i Tidaholms kommun.

Rekommendationerna från myndigheterna kan ändras. Vi uppdaterar informationen nedan så snart vi kan vid förändringar. Informationen granskades/uppdaterades senast 18/8.

För att förhindra smittspridning på våra skolor och förskolor kvarstår de särskilda reglerna kring milda sjukdomssymtom som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Förskolor

Verksamheten i förskola pågår som vanligt. Friska barn, utan sjukdomssymtom, är välkomna till förskolan. Lämning av barn sker utomhus. Vid hämtning får max två vårdnadshavare åt gången komma in i tamburen. Du som kommer till förskolan för att hämta och lämna ska vara fri från sjukdomssymtom. Samtal mellan pedagoger och vårdnadshavare sker utomhus, digitalt eller via telefon.

Inskolning

Inskolning i förskola anpassas för att minska risken för smittspridning, under inskolning inomhus är en förälder per barn välkommen och det sker max två inskolningar samtidigt.

Barn med placering 15-timmar

Barn med vistelsetid 15 timmar per vecka är välkomna som vanligt.

För att undvika trängsel i samband med barnens måltider och sovtider kan dock schematider i särskilda fall komma att begränsas till tre timmar per dag, måndag till fredag.

Blir situationen för kommunen som helhet eller enskilda förskolor ansträngd (ex. vid hög sjukfrånvaro bland personal) kan det komma en vädjan om att hålla dessa barn hemma.

Grundskolor & fritids

För grundskolor och fritidshem pågår verksamheten som vanligt på plats. Friska barn, utan sjukdomssymtom, ska komma till grundskolan och är välkomna till fritids. Hämtning och lämning sker utomhus. Inskolning på fritids kommer huvudsakligen att ske utomhus. Du som kommer till skola/fritids för att hämta och lämna ska vara fri från sjukdomssymtom. Samtal mellan pedagoger och vårdnadshavare sker utomhus, digitalt eller via telefon.

Idrottsundervisning inklusive simundervisning genomförs enligt schema. Vid dessa tillfällen träffas endast elever som också möts i den dagliga undervisningen, även vid bussturerna till och från Ekedalens skola och Valstad skola.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 ska testa sig. Om en elev har konstaterad smitta bör kontakt tas med aktuell skola.

Gymnasiet

Från höstterminen kommer Rudbecksgymnasiet bedriva undervisning på plats i skolans lokaler igen.

KompetensCentrum

KompetensCentrum har viss undervisning på plats under hösten, annan undervisning fortsätter på distans. Elever får information via Vklass.

Kulturskolan

Kulturskolan bedriver undervisning på plats i skolans lokaler.

Om någon i barnets hushåll har covid-19

Barn ska vara hemma från förskola, fritids och skola om någon i hushållet har bekräftad covid-19. På 1177 finns mer information om vad som gäller vid sjukdom i hushållet.

Allergi och covid-19

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.

Ändrad arbetstid (vårdnadshavare)

Om en vårdnadshavare arbetar deltid (ex. vid korttidspermittering) har man rätt till barnomsorg den tid man arbetar (enligt ordinarie regler).

Om en vårdnadshavare inte är på sitt arbete (ex. vid permittering) gäller samma regler som för arbetssökande det vill säga:

Vårdnadshavare ska vid ändrade arbetsförhållanden kontakta respektive förskola eller fritidshem för att planera barnets schema.

Taxor

I dagsläget görs ingen återbetalning av taxor.

Vid ev. framtida beslut om stängning

Om det beslutas att grundskolor eller förskolor ska stänga kommer kommunen att erbjuda barnomsorg för barn vars enda/båda vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Vad som gäller då kan du läsa om via länken nedan.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se