Coronavirus: Information från förskolor och skolor

Information om covid-19 från förskolor och skolor

Tidaholms kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Nedan kan du läsa mer om hur dessa påverkar skolor och förskolor i Tidaholms kommun.

Rekommendationerna från myndigheterna kan ändras. Vi uppdaterar informationen nedan så snart vi kan vid förändringar. Informationen granskades/uppdaterades senast 17/6.

För att förhindra smittspridning på våra skolor och förskolor kvarstår de särskilda reglerna kring milda sjukdomssymtom som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Detta gäller under sommaren för förskola & fritids

Under sommaren pågår verksamhet på förskola och fritids som vanligt. Friska barn, utan sjukdomssymtom, är välkomna till förskola och fritids. Lämning av barn sker utomhus. Vid hämtning får max två vårdnadshavare åt gången komma in i tamburen. Du som kommer till förskola eller fritids för att hämta och lämna ska vara fri från sjukdomssymtom. Samtal mellan pedagoger och vårdnadshavare sker utomhus, digitalt eller via telefon.

Om någon i barnets hushåll har covid-19

Barn ska vara hemma från förskola och fritids om någon i hushållet har bekräftad covid-19. På 1177 finns mer information om vad som gäller vid sjukdom i hushållet.

Höstterminen

Från höstterminen räknar kommunens grundskolor, Rudbecksgymnasiet, KompetensCentrum och Kulturskolan med att kunna bedriva undervisning på plats i skolornas respektive lokaler igen.

Givetvis följs rekommendationer från svenska myndigheter och situationen kan komma att ändras. Mer information kommer inför skolstart.

Allergi och covid-19

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.

Ändrad arbetstid (vårdnadshavare)

Om en vårdnadshavare arbetar deltid (ex. vid korttidspermittering) har man rätt till barnomsorg den tid man arbetar (enligt ordinarie regler).

Om en vårdnadshavare inte är på sitt arbete (ex. vid permittering) gäller samma regler som för arbetssökande det vill säga:

Vårdnadshavare ska vid ändrade arbetsförhållanden kontakta respektive förskola eller fritidshem för att planera barnets schema.

Taxor

I dagsläget görs ingen återbetalning av taxor.

Vid ev. framtida beslut om stängning

Om det beslutas att grundskolor eller förskolor ska stänga kommer kommunen att erbjuda barnomsorg för barn vars enda/båda vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Vad som gäller då kan du läsa om via länken nedan.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se