Medborgarlöfte mellan kommun och polis 2020

Förra årets arbete har gett goda resultat men fokusområdena i årets medborgarlöfte förblir de samma. Polis och kommun kommer under 2020 att fortsätta att göra insatser för att minska narkotikaanvändandet bland unga samt att minska felbeteenden och lagöverträdelser i trafiken.

Medborgarlöftet är ett dokument som beskriver samarbetet mellan polis och kommun. I löftet finns tydliga mål för samarbetet mellan polisen och kommunen under året som gör arbetet mer effektivt.

Under 2020 kommer polisen och Tidaholms kommun att fortsätta fokusera på bekämpning av narkotika bland unga. Man kommer även att arbeta med trygghetsskapande åtgårder i trafiken. Syftet är att minska narkotikaanvändandet bland unga samt att minska felbeteenden och lagöverträdelser i trafiken.

Medborgarna överlag nöjda med säkerheten i Tidaholm enligt medborgarenkäten som besvarats av cirka 400 Tidaholmare. De platser som upplevs som minst trygga finns i centrala Tidaholm. Även här kommer fortsatta insatser att göras för att öka tryggheten.

Kontakt

Anna-Karin Skatt (S)

Kommunalråd

Telefon: 0502-60 60 49

E-post: anna-karin.skatt@tidaholm.se

 

Anna-Lena Mann

Kommunpolis, Tidaholm

Telefon: 114 14

E-post: anna-lena.mann@polisen.se