Nya avfallsföreskrifter snart på samråd

Matavfall slängs i särskild tunna

Inom kort kommer det att finnas möjlighet att tycka till om kommunens nya avfallsföreskrifter innan dessa blir beslutade. Den största förändringen för privata hushåll är att kommunen inför separat insamling av matavfall.

Enligt nationellt antagna miljömål om insamling av matavfall för energiåtervinning ska alla kommuner erbjuda separat insamling av matavfall. Det innebär att hushållen separerar matavfall från övriga sopor och att dessa sedan återvinns först för energiåtervinning och sedan som näring för jorden i form av biogödsel.

Samråd

Samrådstiden för de uppdaterade föreskrifterna är 5 mars till 8 april. Handlingarna finnas att ta del av i foajén till Stadshuset och här på webben.

  • Samrådet är avslutat

Om renhållningsordningen

Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för avfallshanteringen. Den ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samtidigt som kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål och bidrar till avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska bidra till att minska avfallets mängd och farlighet och den ska styra mot ökad återvinning. Kommunens renhållningsordning ska bestå av två delar; avfallsplan och avfallsföreskrifter. Dessa ska ses över och uppdateras vid behov.

Förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i samverkan mellan enheterna VA/Avfall och Hållbar Utveckling samt utsedd politisk referensgrupp. I ett senare skede ska revidering ske även av avfallsplanen.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se