Beslut från barn- och utbildnings­nämndens sammanträde 2020-02-20

På barn- och utbildningsnämndens möte den 20 februari fattades beslut om en ny budget för 2020. De största förändringarna är att Fröjereds skola ska vara kvar som en F-3 skola, en prioritering som får ekonomiska konsekvenser för kulturskolan, fritids och förvaltningens administration.

Fröjereds skola blir kvar som en F-3 skola

Det råder en oenighet i barn- och utbildningsnämnden kring Fröjereds skola. På mötet i januari beslutades att skolan skulle stänga till sommaren. Nu har nämnden fattat ett annat beslut och skolan blir kvar som en F-3 skola. Eftersom förvaltningen, på uppdrag av nämnden, redan placerat eleverna från Fröjered på skolor i tätorten från och med hösten 2020 kommer vårdnadshavare till eleverna nu att få välja om de vill att eleverna ska gå i Fröjered eller i tätorten.

Information till elever i Fröjered

Vårdnadshavare till elever som går i nuvarande F-2 på Fröjereds skola idag samt de som ska börja förskoleklass som valt Fröjered som förstaval i skolvalet eller tillhör Fröjereds skolas upptagningsområde och fått placering på annan skola kommer att kontaktas av kommunen under vecka 9. De kommer att få möjlighet att välja den placering som erbjudits i tätorten, inklusive skolskjuts, eller en plats i Fröjereds skola. Totalt påverkas 33 barn.

Kulturskolan ska göra anpassningar på ytterligare 750 000 kronor

Kulturskolan har planerat för anpassningar på 500 000 kronor men kommer nu att få i uppdrag att anpassa totalt 1 250 000 kronor under 2020. Hur det kommer att påverka verksamheten är inte utrett. Förvaltningen har nu fått uppdraget att se över verksamheten på nytt, när det är gjort kommer konsekvenserna av anpassningen att kommuniceras.

Fritids ska göra en anpassning på 250 000 kronor från hösten

Fritidsverksamheten i kommunen får i uppdrag att anpassa 250 000 kronor under hösten 2020. Hur det kommer att påverka verksamheten är inte utrett. Förvaltningen har nu fått uppdraget att se över verksamheten, när det är gjort kommer konsekvenserna av anpassningen att kommuniceras.

Förvaltningens administration ska göra en anpassning på 250 000 kronor från hösten

Administrationen på förvaltningen har planerat för anpassningar på 200 0000 och får i uppdrag att anpassa ytterligare 250 000 kronor under hösten 2020. Hur det kommer att påverka verksamheten är inte utrett. Förvaltningen har nu fått uppdraget att se över verksamheten på nytt, när det är gjort kommer konsekvenserna av anpassningen att kommuniceras.

Kontakt

Lena Andersson (S)

Ordförande

E-post: lena.p.andersson@tidaholm.se


Anneli Alm

Skolchef

Telefon: 0502-60 61 03

E-post: anneli.alm@tidaholm.se