Samrådet genomfört kring industrimark på 31 hektar

Processen med att göra den idag oexploaterade marken till industrimark går framåt. En geologisk undersökning är genomförd och nu är samrådet avklarat och nästa steg är att förbereda granskningen.

- Nu ska vi gå igenom de synpunkter som inkommit, säger Marie Bengtzon, planarkitekt.

Enligt plan- och bygglagen ska en särskild process alltid gås igenom när kommunen ändrar vilket användningsområde ett område har. Nästa steg i processen är att uppdatera handlingarna inför granskningen.

En geologisk undersökning har genomförts av området och bedömningen är att området har bra markförhållanden för industriell bebyggelse.

Kontakt

Johan Elgh

Samhällsbyggnadschef

Telefon: 0502-60 60 85

E-post: johan.elgh@tidaholm.se

 

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se