Förskoleplacering av femåringar hösten 2020

lekplats på Rosenbergsskolan

Till hösten kommer vissa femåringar i Tidaholms tätort att ha sin förskola i lokaler på Forsenskolan respektive Rosenbergsskolan. Under vecka 7 kommer vårdnadshavare att meddelas om deras barn berörs.

Till hösten kommer cirka 70 femåringar, folkbokförda i tätorten Tidaholm, att ha sin förskola lokaliserad på antingen Forsen- eller Rosenbergsskolan. Ungefär 40 barn kommer att gå kvar på de förskolor de går idag.

Under vecka 7 kommer vårdnadshavare till de femåringar som berörs, det vill säga som byter förskola till hösten, att meddelas den nya förskoleplaceringen.

Barn på förskolorna i Ekedalen, Madängsholm, Valstad, Fröjered, Framtiden samt Skogsnallarna kommer inte att beröras av denna omorganisation.

Information om förskoleplaceringen och svar på frågor finns här på webben:

Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: barnomsorg@tidaholm.se

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A, 522 31 Tidaholm

Postadress: Tidaholms kommun, 522 83  Tidaholm