Social- och omvårdnads­nämndens budget 2020

Nämnden ansvarar för alla verksamheter inom socialförvaltningen samt omvårdnadsförvaltningen. Nämnden har en total budget på 293 miljoner kronor under 2020. Eftersom uppräkningen inte täcker de förväntade kostnadsökningarna behöver nämnden göra anpassningar motsvarande nära 15 miljoner kronor.

I budgeten som nämnden beslutat om inför 2020 finns åtgärder som motsvarar en anpassning på 8,6 miljoner. Resterande cirka 6 miljoner återstår för nämnden att besluta om löpande under året.

De anpassningar som redan är beslutade om innebär att socialförvaltningen ska se över och minska kostnaden för externa vårdplaceringar och minska sina personalkostnader. Inom omvårdnadsförvaltningen är de beslutade anpassningarna minskade personalkostnader, ett avslutat hyreskontrakt på Laggarhemmet, avveckling av stadshusets cafeteria samt minskade externa verksamhetsbidrag. Kommunens nya LSS-boende kommer att öppna först under våren 2020 vilket ger en besparing utifrån vad som varit budgeterat för helår.

Kontakt

Anna-Lena Skatt

Omvårdnadschef

Telefon: 0502-60 64 01

E-post: anna-lena.skatt@tidaholm.se

 

Bengt Höglander

Socialchef

Telefon: 0502-60 62 25

E-post: bengt.hoglander@tidaholm.se

 

Ola Pettersson

Förvaltningesekonom

Telefon: 0502-60 64 02

E-post: ola.pettersson@tidaholm.se