Samråd kring 31 hektar stor industritomt i Tidaholm

Johan Elgh, samhällsbyggnadschef, på den framtida industritomten

Den nya industritomten i Tidaholm är på 31 hektar och möjliggör en industribyggnad på cirka150 000 kvm.

För två veckor sedan meddelade Nobia att man planerar att bygga en ny fabrik i Jönköping och på sikt lämna Tidaholm. Tidaholms kommun kommer ändå att gå vidare med den mark man föreslagit företaget i kommunen. Ett område på 31 hektar som idag är oexploaterad mark, främst bestående av skog, kommer att göras byggklar på kort tid.

- Det här är en jättebra industritomt. Den som vill bygga här kommer att kunna bygga stort och högt. I Tidaholm finns dessutom god tillgång till el och läget möjliggör en sammankoppling till värmeverket för hantering av spill, om det önskas av den som vill etablera sig på området, säger Johan Elgh, samhällsbyggnadschef.

Beslutet om att gå vidare med processen att göra marken byggklar fattades av en enig samhällsbyggnadsnämnd den 12 december.

Alla handlingar kring den nya marken (Marbotorp 3:1 mfl.) kan du ta del av här på webben, på stadshuset samt på Tidaholms stadsbibliotek.

Kontakt

Johan Elgh

Samhällsbyggnadschef

Telefon: 0502-60 60 85

E-post: johan.elgh@tidaholm.se


Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se