Industrimark går vidare till samråd

Den 12 december beslutade samhällsbyggnadsnämnden att den mark som kommunen föreslagit som platsen för Nobias nya fabrik går vidare till samråd.

När Nobia kontaktade kommunen kring planerna på att bygga en ny fabrik fanns flera olika förslag från kommunen om vart den skulle kunna byggas i Tidaholm. Det slutliga förslaget föll på mark som ligger nära den nuvarande fabriken. Trots att företaget nu i ett inriktningsbeslut har meddelat att planen är att bygga den nya fabriken i Jönköping, går kommunen vidare med arbetet kring marken.

- Vi är övertygade om att detta är en riktigt bra mark för industri. Nu kommer vi att vara redo när vi får förfrågningar om etableringar, varifrån de än må komma, säger Tony Pettersson som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det tilltänkta industriområdet är idag oexploaterad och består framförallt av skog. För att göra om det till mark för industri behöver kommunen fastställa en detaljplan för området. Alla handlingar är klara och i nästa vecka kommer planen ut på samråd då den som är berörd har möjlighet att tycka till om planen.

Alla handlingar kommer då att finnas på kommunens webbplats samt på stadshuset och stadsbiblioteket.

Kontakt

Johan Elgh

Samhällsbyggnadschef

Telefon: 0502-60 60 85

E-post: johan.elgh@tidaholm.se

 

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se