Politiker och tjänsemän i Almedalen 2/2

Folksamling i Almedalen

Vecka 27 pågår den årliga Almedalsveckan. I år åker sju politiker och fem tjänsemän från Tidaholms kommun för att delta.

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Sedan ett antal år tillbaka är politiker och tjänsemän från Tidaholms kommun på plats för att ta del av det gedigna programmet.

I år åker sju politiker och fem tjänstemän från kommunen uppdelat på två perioder. Nedan kan du läsa om vad representanterna under den andra perioden kommer att fördjupa sig inom under resan.

Du kan även följa resan på Tidaholms kommuns instagramkontolänk till annan webbplats.

Deltagarna från Tidaholm period 2

Anna-Karin Skatt, kommunalråd (S)

Mitt fokus är att få inspiration och kunskap i frågor om miljö och klimat. Jag kommer att leta efter goda exempel, diskussioner och information som handlar om hur vi i Tidaholm kan vara en del av lösningen på en av vår tids stora frågor.

Lena Andersson (S)

Jag förväntar mig att bli inspirerad, skapa kontakter och öka kunskaper under vistelsen i Almedalen. Naturligtvis kommer skolan och skolfrågor stå i fokus för mig men även klimat frågor kommer att ligga högt på agendan.

Tony Pettersson (S)

Det jag tänker fördjupa mej i är seminarier om bostäder och sammhällsbyggnad, men även andra ämnen kommer att hinnas med.

Eva Thelin, kommundirektör

Hållbarhet är det jag framförallt kommer att fokusera på. Hur ser forskningen ut och vilka innovationer finns det? På vilket sätt kan vi dra nytta av AI? Vi är bra i Tidaholm, men vi har fortfarande mycket att lära och göra!

Johan Elgh, samhällsbyggnads­chef

Jag ser fram emot att använda tiden i Almedalen till att lära mig mer om ett antal områden som min förvaltning kommer ha nytta av. Ett stort fokus blir på hållbarhet och hur vi kan lära oss att anpassa allt vi gör till nya förutsättningar, krav och mål. Arrangemenaget ”en stad för alla – på riktigt?” som sker 5 Juli kommer behandla social hållbarhet kopplat till hur en stad byggs, det är ett exempel på ett område jag vill lära mig mer om.

Peter Lann, enhetschef på samhälls­byggnads­förvaltningen

Jag kommer att lägga fokus på samhällsbyggnad och hållbarhetsfrågor. Jag förväntar mig att få ta del av föreläsningar och seminarier som ger nya tankar och idéer som kan användas i förvaltningens arbete, för att i förlängningen vara till nytta för kommunens medborgare.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se