Ny organisation för samhälls­byggnads­förvaltningen

Den 1 januari 2019 slogs tekniska förvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen ihop till samhällsbyggnads­förvaltningen. En organisationsförändring inom förvaltningen träder i kraft den 1 juli 2019.

Den nya organisationen kommer att bygga på tre delar: Hållbar utveckling, renhållning/VA samt service. Utöver dessa tre kommer det att finnas centrala stödfunktioner på förvaltningen, vilka består av funktionerna utvecklingsledning, fastighetsförvaltning, projektledning, nämndarbete och ekonomi.

Anledningen till organisations­förändringen är dels att öka transparensen kring vad som är skatte- respektive avgiftsfinansierat och dels att skapa en balanserad organisation med möjlighet till ansvarsdelegering och samverkan. Ledorden i förvaltningen är service, professionalitet och arbetsglädje.

Hållbar utveckling

Det som tidigare var miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att bli en egen enhet. Chef för enheten: Peter Lann.

Renhållning/VA

Renhållning samt vatten och avlopp, de delar av förvaltningens verksamhetsområde som är finansierat via taxor (inte skatter). Chef för enheten: Karin Steen.

Service

Lokalvård, fastighetsskötsel, park och gata samlas i denna enhet. Chef för enheten: Marcus Boström.

Kontakt

Johan Elgh

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0502-60 60 85

E-post: johan.elgh@tidaholm.se