Regler kring häckar och buskage

En klippt häck

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt. Du som är fastighetsägare har ett ansvar för att sikten är god vid din fastighet.

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Det minskar risken för olycksfall och vägmärken blir lätta att se. Det innebär att:

  • Över körbana ska den fria höjden vara 4,5 meter.
  • Över gång- och cykelbana måste du ta bort växtligheten upp till minst 3,1 meter.

Hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter längs en gata och minst 7 meter längs en gång- och cykelväg.

Växtligheten på din tomt får inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet från tomt- eller gångbanehörn.

Broschyr: Klipp häcken!

En broschyr med mer information finns för nedladdning på nedanstående sida:

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se