Falun: Omval till kommun­fullmäktige

Du som har rösträtt i omvalet till kommunfullmäktige i Falu kommun kan välja att förtidsrösta i Tidaholm.

Du som har rösträtt i omvalet till kommunfullmäktige i Falu kommun kan förtidsrösta på stadshuset i Tidaholm på nedanstående tider. Anmäl dig i stadshusets reception.

Förtidsröstningens öppettider

  • 28/3, kl. 14-18
  • 1/4, kl. 14-16
  • 3/4, kl. 13-15
  • 4/4, kl. 10-12

Bakgrund till omvalet

I Falu kommun kom 126 förtidsröster i valet till kommunfullmäktige inte till valnämnden i tid och räknades därför inte. Valprövningsnämnden bedömer att de oräknade rösterna sannolikt har påverkat valutgången och har därför beslutat att omval ska ske i val till kommunfullmäktige.

Detta medför att alla kommuner i landet måste ordna med förtidsröstning eftersom det numer är obligatoriskt vid omval, något som framgår av 4 kap 23 § i vallagen.

Omvalet hålls den 7 april.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se