Medborgarnas omdöme: Tryggt i Tidaholm

Medborgarlöftet undertecknas av företrädare för kommunen och polisen

Majoriteten av dem som svarat på en enkät från polisen och kommunen känner sig trygga i Tidaholm. Men det kan bli ännu bättre. Nu är årets medborgarlöfte påskrivet.

Medborgarlöftet är ett dokument som beskriver samarbetet mellan polis och kommun. I löftet finns tydliga mål för samarbetet mellan polisen och kommunen under året.

När det gäller de brott som begås, och även de som skapar oro för medborgarna, kommer problematik relaterad till narkotika och trafik i toppen. Därför kommer årets medborgarlöfte att fokusera på just detta. De två punkter som kommunen och polisen tillsammans ska lägga extra fokus på under året är:

  • Öka tryggheten i centrum och dess närområde genom närvaro av polis och kommunal personal. Tillsammans ska vi arbeta för att fånga upp unga med riskbeteenden gällande missbruk.
  • Anpassa trafikmiljön för att förhindra felbeteenden. Detta genom kontroller och genom att se över hur trafikmiljön kan anpassas för att skapa en tryggare kommun.

- Samverkan mellan polisen och kommunen är mycket viktigt för att få största möjliga effekt i att öka tryggheten. I vårt löfte vill vi lyfta det som Tidaholmarna tycker är viktigast och konkret visa hur vi tillsammans ska nå vårt mål: Ett Tidaholm där alla är trygga, säger kommunalråd Anna-Karin Skatt.

Medborgarenkät grunden i arbetet

Under hösten fanns det möjlighet att svara på frågor kring tryggheten i Tidaholm. 337 Tidaholmre tog chansen att påverka genom att svara på enkäten. Utöver de två fokusområdena finns önskemål om att öka tryggheten med ett par konkreta åtgärder, vilka nu kommer att omsättas i handling.

- Det handlar om bättre belysning på olika centrala platser och i viss mån fler poliser som rör sig på stan, säger Bengt Nilsson säkerhetssamordnare i Tidaholms kommun.

Trots att det finns problem att ta tag i är resultatet av undersökningen ändå positivt för Tidaholms del.

- Tidaholm får fina siffror i undersökningen. De flesta känner sig trygga här, säger Bengt Nilsson.

Kontakt

Bengt Nilsson

Säkerhetssamordnare

Telefon: 0515-88 58 58

E-post: bengt.nilsson@falkoping.se