Besvärligt väglag - snöröjning pågår

Kommunen och andra väghållningsansvariga snöröjer och halkbekämpar men tänk på att vara försiktig i trafiken!

Att vi har en trygg trafikmiljö är ett delat ansvar. Du som är ute i trafiken, till fots, på cykel eller i bil, ska alltid anpassa dig till det väglag som råder och visa hänsyn.

När det gäller kommunens snöröjning prioriteras i första hand gång- och cykelbanor, större gator och genomfartsleder. Förutsättningarna för snöröjningen och halkbekämpningen är olika vid varje tillfälle och därför finns det ingen exakt tid för när snöröjningen eller halkbekämpningen sker på en viss gata.

I länken nedan finns mer information om kommunens arbete vid halt väglag och snö.

Fastighetsägare

Du som fastighetsägare har alltid ett ansvar för området vid din fastighet. Där plogbilarna kör blir det exempelvis ofrånkomligt en snövall och det är du som fastighetsägare som ska röja framför din infart. Du är också ansvarig för snöröjning av gångbanan. Behöver du sand eller flis för halkbekämpning är du välkommen att fylla en hink vid kommunens förråd på Västra Ringvägen 2. Tänk på att snö inte får forslas ut på gångbana och gatumark.

Kommunen ansvarar för vissa vägar

Det är väghållaren som ansvarar för att se till att vägarna är körbara och säkra. Kommunen är väghållare på nästan alla gator inne i Tidaholm samt i Ekedalen, Folkabo, Madängsholm och Fröjered.

De större vägarna i kommunen ät trafikverket ansvarig för. Enskilda vägar sköts av en enskild markägare eller en lokal samfällighet eller vägförening.

I länken nedan hittar du mer information om hur ansvaret för olika vägar är fördelat.

Kontakt

Björn Pettersson

Biträdande arbetsledare

Telefon: 0703-79 55 17

E-post: bjorn.pettersson@tidaholm.se