Tekniska samt miljö- och bygg blir samhällsbyggnad

Den 1 januari slås två av kommunens nämnder samman: Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden blir Samhällsbyggnadsnämnden. Även förvaltningarna slås samman.

Organisatoriskt innebär förändringen att två nämnder blir en och att förvaltningarna går samma. Eftersom en nämnd inte kan utöva tillsyn till sin egen verksamhet blidas även en jävsnämnd för att kunna hantera de ärenden som samhällsbyggnadsförvaltningen har egna intressen i och därmer blir jäviga.

Johan Elgh blir förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, han träder i tjänst den 14 januari. I övrigt innebär inte sammanslgningen några omedelbara förändringar inom förvaltningen.

Länkar på webbplatsen

Vi ber om överseende med att det under januari kan stå fel på vissa platser på vår webbplats, vår målsättning är att korrigera allt så snart som möjligt.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 00 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se