Ånarundan blir Ånastigen

Promenadvägen Ånarundan går delvis över privat mark. Då kommunen inte längre har avtal om att skylta upp hela rundan som vandringsled byts namnet till Ånastigen.

Promenadvägen kallad Ånarundan går delvis på privat mark. Kommunen har tidigare haft tillstånd att markera upp rundan som vandringsled men har inte det längre. Det som tidigare varit en runda blir därför två stigar, på varsin sida ån och kommunen kan inte garantera att möjligheten att gå runt kommer att finnas kvar. Ånarundan kommer därför att byta namn till Ånastigen.

Skyltningen av promenadvägen kommer vara kvar på den kommunala marken. På privatägd mark gäller allemansrätten.

Kontakt

Pema Malmgren

Telefon: 0502-60 61 86

E-post: pema.malmgren@tidaholm.se