Tidaholm förbättrar sitt näringslivsklimat

Diagram över Tidaholms placering i undersökningen. Tidaholm har en bättre placering än rikssnittet

Tidaholms företagare ger kommunens företagsklimat ett bättre omdöme än rikssnittet i årets näringslivsranking.

- Att utveckla näringslivsklimatet är vår högst prioriterade fråga nu. Det är avgörande för Tidaholms framtid. Om två år tappar vi Nobia. Den luckan måste fyllas av att andra företag växer och att nya väljer att etablera sig i Tidaholm. Det är därför glädjande att vi stiger på rankingen och nu återfinns på övre halvan. Vi är inte nöjda utan strävar efter att bli ännu bättre i dialog med våra företagare, säger Runo Johansson (L), kommunalråd.

Tidaholms kommun har som målsättning att vara en attraktiv kommun att starta och driva företag i. Kommunen placerar sig högt i frågor som rör tillgång till bredband, allmänhetens attityder till företagande och trygghet. Bland de frågor som får lägst betyg återfinns bland annat tillgången till relevant kompetens och närhet till infrastruktur som tåg- och flygförbindelser. Även dialogen med kommunens beslutfattare hamnar lägre på listan.

- Vi är glada för ökningen det innebär ju att vårt arbete bidrar till en positiv utveckling i Tidaholm. Sedan finns det saker vi vill jobba vidare med, till exempel ökad dialog mellan kommunen och företagare, säger Linnea Bengtsson, Näringslivsstrateg i Tidaholm.

Om lokalt företagsklimat

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se