Kommunen och företag tar fram gemensamt rekryteringsmaterial

I Tidaholm älskar vi att göra och vi behöver hitta fler arbetsamma, kreativa och driftiga personer som kan hjälpa oss att växa. Under 2022 kommer Tidaholms kommun tillsammans med företag som behöver hitta nya medarbetare att fram ett material där vi kan marknadsföra vår härliga ort.

Målet är att skapa en digital broschyr och en film som lyfter hur det är att arbeta (och i viss mån bo och leva) i Tidaholm. Materialet kommer att handla om görglädje, skaparlust, företagsanda, aktiviteter, våra vackra miljöer och den breda arbetsmarknad som finns i Tidaholm.

Syftet är att locka personer att söka arbeten i Tidaholm.

Digital broschyr och film

Broschyren och filmen kommer att handla om hela Tidaholm och därför kommer alla att kunna använda det. Företag som vill kan välja att köpa en annons i materialet för att kunna informera om de möjligheter just de erbjuder den som söker arbete. I en annons väljer företaget själv innehållet och annonsen länkas till valfri hemsida, det ingår också att företagets logotyp är med i filmen.

Det är annonserna som bekostar produkten och ju fler som är med och betalar desto mer omfattande blir slutprodukten. Eftersom kommunen och två andra stora aktörer redan gått med i projektet är det dock redan klart att det blir en produkt.

JS Sverige kommer hjälpa oss med produktionen. De kommer att kontakta företag i Tidaholm för att berätta om vilka möjligheter som finns. Om ni har några frågor eller funderingar redan nu, vänligen kontakta JS Sverige på 040-699 09 00.

Platsen Tidaholm är avsändaren

Materialet kommer att göras i platsvarumärkets glada färger. När det är färdigt kommer det att vara fritt för alla i Tidaholm att hänvisa till det. Kommunen kommer också att se till att det finns en tydlig webbadress att hänvisa till och denna kommer att spridas på bland annat de digitala skyltarna vid väg 26.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se