Tidaholm i topp gällande inköp från små företag

Flygfoto över centrala Tidaholm med fokus på Gamla Torget

Organisationen Företagarna har granskat hur Sveriges kommuners inköp fördelas över stora och små företag samt inom och utanför den egna kommunen. Resultatet ger Tidaholm en topplacering gällande inköp från små företag.

Tidaholm och Trosa gör enligt undersökningen 54 % av sina inköp från företag med färre än 50 anställda. Det är mest av alla Sveriges kommuner. Strax under hälften av inköpen i Tidaholms kommun görs enligt undersökningen från företag inom kommunen.

- Detta är ingen analys vi har gjort själva inom kommunen så vi kan inte jämföra dessa siffror med egna. Vi ska fortsätta att stötta små företag och det lokala näringslivet så gott vi kan, säger inköpssamordnare Ylva Hagberg.

Kommunen arbetar för att ha ett gott näringslivsklimat och att handla lokalt när man kan är en del i det arbetet.

- Samverkan mellan näringsliv och kommun gällande inköp är ett både viktigt och komplext område. Den här undersökningen visar att Tidaholm gör många inköp från det lokala näringslivet och det är positivt. Vi har ett stort utbud för att vara en mindre kommun! säger näringslivsstrateg Linnea Bengtsson.

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502- 60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se

Ylva Hagberg

Inköpssamordnare

Telefon: 0502-60 60 39

E-post: ylva.hagberg@tidaholm.se