Omsättningsstöd till näringsidkare

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstöd. 

En förutsättning för att stödet ska beviljas är bland annat att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år, att omsättningstappet beror på effekterna av pandemin och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning.

Kontakt

Caroline Lindell

Administratör

Telefon: 0502-60 63 90

E-post: caroline.lindell@tidaholm.se