Ytterligare krisåtgärder för företag

Regeringen föreslår att flera av de åtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom krisen kommer att förlängas. 

Det handlar bland annat om förlängd korttidspermittering i upp till sju månader och omställningsstöd i tre ytterligare månader. Även omsättningsstöd till enskilda näringsidkare föreslås förlängas i tre ytterligare månader. Vad gäller förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar föreslår regeringen att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Regeringen föreslår även att lättnader i a-kassan för företagare förlängs.

Kontakt

Caroline Lindell

Administratör

Telefon: 0502-60 63 90

E-post: caroline.lindell@tidaholm.se