Är din verksamhet samhällsviktig?

Vid en eventuell framtida stängning av förskolor eller grundskolor kommer barnomsorg att erbjudas till vårdnadshavare som arbetar med samhällsviktig verksamhet. Det innebär att du som arbetsgivare redan nu bör göra en bedömning av om du bedriver samhällsviktig verksamhet enligt MSB:s föreskrifter och ha en dialog med berörda personer i behov av barnomsorg.

MSB har tagit fram ett stöd Pdf, 459.1 kB. för att hjälpa dig som verksamhetsutövare att bedöma om din verksamhet, eller delar av den, är samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Stödet hjälper dig även att identifiera och planera för vilken personal som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Vem avgör vad som gäller?

MSB gör inte bedömningen om ett specifikt företag/organisation är samhällsviktigt eller inte. Denna bedömning görs av dig som verksamhetsutövare och det är du som ska ta ställning till vilka anställda tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502-60 63 90

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se