50 företagsbesök på 50 dagar ställs tillfälligt in

På grund av den rådande situationen gällande Coronaviruset har beslut fattats att tillfälligt avbryta genomförandet av 50 företagsbesök på 50 dagar.

Detta som en försiktighetsåtgärd med anledning av att det blir många möten på många olika platser, vilket i dagsläget skulle kunna utgöra en onödig risk för smittspridning. Besöken kommer att återupptas när situationen lugnat sig.

Kontakt

Malin Lundberg

Näringslivschef

Telefon: 0502-60 63 89

E-post: malin.lundberg@tidaholm.se