Grävtillstånd och TA-plan nu som E-tjänster

Vägmärket "Varning för vägarbete" och vägmärke med orange pil för färdriktning vid omledning

För att effektivisera arbetet med ansökningarna finns nu grävtillstånd och trafikordningsplan (TA-plan) som E-tjänster. Du ansöker digitalt, med hjälp av bankID, och får kontinuerliga uppdateringar gällande dina ansökningar.

Arbeten som utförs i och på kommunens gator, vägar och marker innebär ofta störningar och säkerhetsrisker. Därför krävs tillstånd för att få gräva och schakta. Det krävs också tillstånd för att utföra arbeten som påverkar gående, cyklister eller fordonstrafik som till exempel uppställning av en byggställning eller container.

Tidigare har blanketter använts för att söka dessa tillstånd men från och med den 24 maj rekomenderar vi att du nyttjar vår E-tjänst. Genom att ansöka via E-tjänsten kan du automatiskt följa ditt ärende och får uppdateringar genom hela processen. Välkommen med dina ansökningar!

Kontakt

Marcus Boström

Gatuingenjör

Telefon: 0502-60 62 09

E-post: marcus.bostrom@tidaholm.se