Energirådgivning för företag

Funderar du på om ditt företag kan bli mer energieffektivt? Att se över er energiförbrukning kan medföra besparingar både för miljön och företagets ekonomi.

Tidaholms kommun erbjuder energirådgivning som en fristående tjänst. Energirådgivaren utför inga kontroller utan är bara ett stöd för den som vill ha hjälp att bli mer energieffektiv. Uppdraget är att främja en övergång till en hållbar energiförsörjning och arbeta för minskad energianvändning.

En kontakt med energirådgivaren börjar med en förutsättningslös diskussion. Om ni önskar följs detta upp med ett kostnadsfritt besök i er verksamhet. Under besöket ligger fokus på att titta på om befintlig utrustning används på ett effektivt sätt men om ni önskar kan vi även diskutera alternativa lösningar.

Hur ni går vidare med de förslag som energirådgivaren ger är upp till er: Det finns inga krav på motprestationer från er sida.

Exempel på områden du kan få råd kring:

  • Finns det överskottsenergi som går att återvinna?
  • Finns det utrustning som drar energi när den inte används?
  • Kyler och värmer ni samtidigt?
  • Används belysningen effektivt och är den rättplacerad?
  • Hur ser värmeisoleringen på rör ut?

Välkommen att kontakta energirådgivaren för att utnyttja möjligheten att diskutera energi med en opartisk part med mycket kunskap inom både industri- och miljöområdet.

Kontakt

Thomas Bengtsson

Energirådgivare

Telefon: 0705-31 03 24

E-post: energiradgivare@tidaholm.se